skip to Main Content

CPA lanserades 2013 av det västsvenska kooperativet GIL, som en del i en socialpolitisk kampanj.
Med CP-ölet uppmärksammades krogar med god tillgänglighet genom att de gavs exklusiv rätt att sälja ölet. Målet var att skapa oväsen, debatt och därigenom insikt. Ett tilltag som möttes av stående ovationer.
För alla som lever med någon form av funktionsnedsättning blev CP-ölet ett erkännande. För krögare ett incitament till bättring. Dessutom blev det ett riktigt gott öl.
CP For Life!

Back To Top