skip to Main Content

Stört Folk

Hur mycket ska man behöva skaka och störa för att folk ska höra? Vi vill ruska om alla så att de förstår att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra i samhället. Det innefattar saker som att kunna åka limo, ha lite rajtantajtan eller dricka en öl.

This beer is a classic IPA but at a lower alcohol level. It has well balanced bitterness and a good malt taste. To ensure it is refreshing we have made the hop profile all about citrus, grapefruit and floral notes.

Abv 3.5%.

Availability: Bottle 33 cl

Back To Top